ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa prasy krawędziowej CNC

Informacja o wyborze dostawcy prasy krawędziowej CNC

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w zakresie dostawy prasy krawędziowej CNC, który zostało dnia 16.05.2023r. opublikowane na stronie Zamawiającego (https://ht-box.com) wpłynęły dwie oferty. Obie oferty spełniły wymogi zapytania. Największą liczbę punktów (100 pkt.) otrzymała oferta złożona przez firmę ABH Maszyny sp. z o.o. sp.k z siedzibą przy ul. Świerszcza 78/80, 02-401 Warszawa) oferując sprzedaż prasy krawędziowej CNC na kwotę 123.000 EUR.