Projekt pn. Future storage – modułowy kontener magazynowy jako innowacja produktowa wdrażana przez firmę PAMET Hubert Paprocki w Świdwinie.

Realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020

Cel projektu został określony jako:
WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA PAMET HUBERT PAPROCKI POPRZEZ INWESTYCJĘ SŁUŻĄCĄ WDROŻENIU INNOWACJI PRODUKTOWEJ I PROCESOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE W POSTACI MODUŁOWEGO KONTENERA MAGAZYNOWEGO W ŚWIDWINIE

Okres realizacji projektu: 28.05.2018r. – 20.08.2018r.

Efekty realizacji projektu:
W ramach zadania zostaną nabyte sprzęty i przyrządy niezbędne do budowy linii do produkcji modułowych kontenerów magazynowych:
1. praska hydrauliczna służąca do wyciągania stalowych trzpieni z nitów po zanitowaniu elementu konstrukcyjnego kontenera,
2. praska elektrycznej do zapłaszczania nitów w elementach konstrukcyjnych kontenera (ściany i drzwi),
3. PM01 – specjalistyczny stół narzędziowy,
4. zestaw w składzie: PM03 – specjalistyczna obrotnica do skrzydła typu A, PM05 – specjalistyczna obrotnica do skrzydła typu B, stojak do PM03 i PM 05.

Każdy z wyżej wymienionych powyżej, przewidzianych do nabycia przyrządów/sprzętów ma specjalistyczne przeznaczenie dedykowane produkcji modułowych kontenerów magazynowych.

Wartość projektu: 455.000,00 zł
dofinansowanie UE: 204.750,00 zł