BLOG

 

Praca zdalna a koncepcja WLB i wykorzystanie boxów

lip 11, 2023

Home office – zwłaszcza w ostatnich czasach – stało się codziennością wielu z nas. Dla jednych to błogosławieństwo, a dla drugich – przekleństwo. Najczęstsze problemy sprowadzają się do braku odpowiedniej przestrzeni do pracy i do trudności z jej wydzieleniem. Problemem staje się również zabezpieczenie dokumentacji przedsiębiorstwa oraz zapewnienie stałego dostępu do niezbędnych materiałów firmy.

Niebezpiecznym stało się także przeniesienie spraw biurowych na grunt prywatny, dlatego podejmując temat pracy zdalnej, warto przypomnieć założenia CSR.

Idea społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR ) stała się bardzo popularna wśród polskich przedsiębiorców, ponieważ oznacza ona uwzględnienie w działalności przedsiębiorstwa między innymi kwestii prospołecznych i proekologicznych. Warto zauważyć, że koncepcja CSR stosowana jest w wielu obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa m.in. jednym z takich obszarów jest zatrudnienie i odpowiedzialność w miejscu pracy. Z tymi pojęciami kojarzy się także koncepcja WLB.

Idea Work-Life Balancepowstała w Stanach Zjednoczonych w drugiej połowie lat 80. XX w. Stosowanie tej formuły niejako zostało wymuszone przez pracowników, którzy przy wyborze miejsca pracy brali pod uwagę nie tylko otrzymane wynagrodzenie. Istotną kwestią dla osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie stały się także inne czynniki: atmosfera w pracy, godzenie obowiązków zawodowych z życiem prywatnym.

Powszechne praktyki w ramach Work-Life Balance to przede wszystkimelastyczne godziny pracy, praca zdalna czy liczne udogodnienia dla rodziców.

Elastyczne zatrudnienie polega na możliwości wykonywania pracy w dowolnym czasie. Dzięki temu rozwiązaniu pracownicy często mogą pogodzić życie zawodowe z prywatnym. Osoby zatrudnione nie muszą w tym przypadku stresować się, że muszą przebywać w miejscu pracy w ściśle określonych godzinach. Ponadto przedsiębiorstwo dzięki zastosowaniu elastycznych godzin pracy może funkcjonować dłużej w ciągu dnia. Niewątpliwie takie rozwiązanie w istotny sposób oddziałuje na atmosferę w miejscu pracy.

Inną praktyką jest praca zdalna, dzięki której pracownik może wykonywać swoje obowiązki w domu. Dla pracodawcy praca zdalna może przynieść wiele korzyści, takich jak: obniżenie nakładów finansowych wynikające z braku potrzeby utworzenia stanowiska pracy, rozliczenie pracowników w oparciu o efekty wykonywanej pracy, brak spóźnień do pracy i konfliktów. Natomiast dla pracownika korzyścią będzie skupienie na osiągniętym wyniku pracy, a nie czasie, a także możliwość wykonywania pracy w dowolnym miejscu i godzinach.

Następną praktyką WLB stosowaną w przedsiębiorstwach są różnego rodzaju udogodnienia dla rodziców, np. żłobek i przedszkole przy firmie, pokój dla karmiących matek, ubezpieczenia rodzinne, dofinansowanie wyjazdów wakacyjnych dzieci, prezenty, paczki dla dzieci z okazji różnych świąt, dłuższe urlopy macierzyńskie.

Zatem koncepcja WLB skupia się na efektywnym wykorzystaniu czasu pracy z uwzględnieniem potrzeb społecznych pracowników. W związku z pandemią Covid 19, wielu pracodawców zdecydowało się na stosowanie elementów koncepcji WLB bynajmniej nie z powodu zysków finansowych, ale przede wszystkim w trosce o zdrowie swoich pracowników. Dla wielu pracodawców wprowadzenie reżimu okazało się być nie lada wyzwaniem.

Zatem w jaki sposób branża Self Storage związana jest z koncepcją WLB i walką z pandemią? Otóż magazyny samoobsługowe zapewniają swobodny dostęp do przechowywanych w nich rzeczy. Pracodawca ma obowiązek zapewnić środki ochrony i dezynfekcji dla swoich pracowników w związku z pandemią. Mimo, iż część pracowników podjęła prace zdalną, to pozostali nadal wymagają ochrony i dostępu do środków ochrony. Dlatego właściciele sklepów oraz punktów usługowych (zwłaszcza tych mniejszych) mogą potraktować box jako tymczasowy magazyn na zapasy środków ochrony sanitarnej. Są to rzeczy niezbędne, które jednak zajmują sporo miejsca.

Z drugiej strony, pracownicy przenosząc pracę do domu, bardzo często mają problem z wygospodarowaniem miejsca na „home office”. Dlatego mogą skorzystać z boxów, aby umieścić w nich rzadziej używane rzeczy, natomiast wolną przestrzeń przeznaczyć na organizację biura. Dzięki temu pracownicy dbają nie tylko o znakomity komfort pracy, ale i komfort własnej przestrzeni życiowej.

Pewne jest, iż należy dbać o to, aby praca nie stanowiła całego naszego życia. Jednak z uwagi na specyficzną i trudną sytuację wielu branż, pracownicy boją się o swoją przyszłość. Stąd warto stosować kilka zasad koncepcji WLB, ponieważ jej wdrożenie przynosi wiele korzyści zarówno dla pracownika jak i dla przedsiębiorstwa. Korzyści z wprowadzeni WLB to przede wszystkim:

  • spadek częstotliwości konfliktów rodzinnych,
  • poprawa kondycji psychicznej i fizycznej,
  • rozsądne dysponowanie czasem,
  • jednoczenie celów pracownika z celami przedsiębiorstwa,
  • ustabilizowanie zatrudnienia,
  • spadek nieobecności w pracy,
  • polepszenie renomy organizacji,
  • wzrost usatysfakcjonowania klientów,
  • wzrost zaangażowania związanego z poprawą warunków pracy.

 Zatem, jeżeli jesteśmy zmuszeni do zastosowania w firmie pracy zdalnej i chcemy poprawić komfort pracy swoich pracowników, warto pomyśleć o wynajęciu boxów, aby ułatwić im dostosowanie się do nowych wyzwań. Dzięki temu pracownicy otrzymają stały dostęp do niezbędnych dokumentów i urządzeń biurowych, które mogą pobrać w razie potrzeby. Ogromną zaletą takiego układu jest fakt, iż pracownik nie musi stale przechowywać tych rzeczy w swoim domu, a korzysta z nich tylko wtedy, gdy zajdzie taka potrzeba. Z jednej strony wykonuje powierzone mu zadania, z drugiej jednak nie czuje się jakby pracował i przebywał w biurze 24h/dobę.